NASLOVNA

|

|
|
|
KONTAKT
Udruga Tragovi
udruga tradicionalnih i umjetničkih zanata Zagrebačke županije

Na poticaj upravnog odjela za gospodarstvo, radi praćenja i oživljavanja tradicionalnih i umjetničkih zanata na području Zagrebačke županije, 13. prosinca 2005. godine osnovana je i Udruga tradicionalnih i umjetničkih zanata Zagrebačke županije - Tragovi. Sjedište udruge je ulica grada Vukovara 72 / V Zagreb.

Cilj udruge je okupljanje i organiziranje starih i umjetničkih zanata na području Zagrebačke županije bez obzira da li funkcioniraju kao registrirani obrti ili trgovačka društva ili se njima bave pojedinci koji inače ne obavljaju gospodarsku djelatnost. Nadalje promicanje vrijednosti starih i umjetničkih zanata, integracija istih u kulturni, gospodarski i ukupni identitet Zagrebačke županije, razmjene iskustava i pružanja stručne pomoći članovima.

Djelatnost udruge je : zaštita interesa članova; donošenje određenih prijedloga mjera očuvanja i poboljšanja statusa tradicionalnih i umjetničkih zanata; organiziranje stručne pomoći, predavanja i savjetovanja; okupljanje obrta, trgovačkih društava i drugih koji se bave tradicionalnim i umjetničkim zanatima; prenošenje znanja i vrijednosti tradicionalnih i umjetničkih zanata mladima; razvijanje predodžbe tradicionalnih i umjetničkih zanata kao važnog dijela tradicionalnog naslijeđa i sadašnje kvalitetne ponude Zagrebačke županije.

Sredstva za ostvarivanje ciljeva i zadataka udruge su članarine koje plaćaju svi redovni članovi udruge te dotacije osigurane u proračunu županije, grada, općine, kao i dotacije i prihodi iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članovi mogu biti redovni ili počasni. Redovni član udruge može biti fizička ili pravna osoba koja se bavi tradicionalnim i umjetničkim zanatima na području Zagrebačke županije. Počasni član udruge je fizička ili pravna osoba koja svojim djelovanjem, donacijama ili na drugi način doprinosi ciljevima udruge.

Jurica Škiljan, predsjednik udruge

 

Copyright © 2006 - 2014. | Sva prava su pridržana. | Udruga TRAGOVI | Design by WEBART